Eğitim

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler ve Özellikleri

Türk milleti oldukça köklü bir millet olarak biliniyor. Türkler, en eski milletler arasında gösteriliyor. Aynı zamanda devamlı bir yerden başka bir yere göç ettikleri için birçok farklı kültürü etkilediği gibi birçok farklı kültürden de etkilenmiştir. Bu da Türklerin kullandığı alfabeler çeşitliliğine sebep olmuştur.

Türkler tarih boyunca ilk olarak Orta Asya’da yaşayan bir millet olsa da Anadolu ve Avrupa’ya kadar göç etmeyi başarmıştır. Bu kadar birbirine uzak ve farklı yaşam şartlarının bulunduğu yerlerde elbette milletler haklı olarak iletişim hâlinde olup birbirini etkilemiştir.

Sözlü olan iletişimin belge haline gelmesi önemli olduğu için yazı dili önemli bir hâl almıştır. Türklerin alfabelerini yalnızca göç değil aynı zamanda inançları da doğrudan etkilemiştir.

Türklerin Kullandığı Alfabeler Nelerdir?

Orta Asya’dan dünya sahnesine giriş yapan Türkler tarih boyunca çeşitli sebeplerden dolayı göç etmişlerdir. Türklerin göç etme nedenleri savaşlar, salgın hastalıklar ve yeni bir yurt arayışı olarak biliniyor.

Türklerin kullandığı alfabeler şunlardır:

  • Göktürk Alfabesi
  • Uygur Alfabesi
  • Arap Alfabesi
  • Kiril Alfabesi
  • Latin Alfabesi

Bu alfabelerin kullanılmasında dini ve toplumsal sebepler yer alıyor. Ayrıca bu alfabelerin kendilerine özgü özellikleri de bulunuyor.

Türklerin İslam’dan Önce Kullandığı Alfabeler

Türkler henüz İslam dinini seçmeden önce tek veya çok tanrılı farklı bir inanç sistemleri vardı. İslamiyet öncesi Türklerin kullandığı alfabeler Göktürk ve Uygur alfabeleridir. Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı bilinen en eski alfabedir. Aynı zamanda birçok tarihi yazıtın üzerinde bu alfabe bulunuyor. 38 harften oluşur. 4 harf sesli diğer 34 harf ise sessizdir. Günümüz alfabesinde yer almayan oldukça farklı ses bileşimleri bulunur.

İslamiyet Dönemi Alfabesi

Eğitim

Türklerin İslamiyeti kabul etmesiyle Arap harfleri ve Arapça kelimeler dilimizde yaygın olarak kullanılır. Bu alfabe de günümüz yazım şeklinden ve okunuş şeklinden oldukça farklı seslerde harfler barındırır. Daha sonraki dönemde Rusya’nın dünya siyasetindeki etkisi Kiril alfabesinin diğer Türk millet ve devletlerinde kullanılmasında sebep oluyor. Cumhuriyetin ilanından sonra günümüzde kullanılan ve Batı devletleriyle daha iyi ilişkiler kurabilmek ve daha kolay öğrenilen Latin alfabesidir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu